Βιβλιοθήκη 3ος.. Αναγνωστήριο και αίθουσα συνεδρίων
Μουσείο 2ος.. Ιστορικό και λαογραφικό μουσείο ποντιακού ελληνισμού
..Εκδηλώσεις 1ος.. Αίθουσα διαλέξεων και περιοδικών εκθέσεων
Επιτροπή

Ποντιακών

Μελετών

Ισ.. "ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ"

Ιστορικό ΕΠΜ

Γραμματεία και αίθουσα Δ.Σ.

.
Αγνώστων Μαρτύρων 73, Νέα Σμύρνη
17123 Νέα Σμύρνη, Αθήνα

Τηλ: 2109325521, FAX:2109354333
E-mail: info at epm.gr


Ψηφιοποιημένο υλικό της ΕΠΜ για το έργο «Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την ψηφιοποίηση, προβολή και αξιοποίηση του πολύτιμου υλικού της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Μέτρο 1.3).
«Ψηφιακό Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισμού»