Αρχείον Πόντου

Τόμος 46 (1995)

274 σελ.

 

«Η  ΠΟΝΤΙΑΚΗ  ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ  ΑΛΛΟΤΕ  ΚΑΙ  ΤΩΡΑ»

Διεθνής επιστημονική διημερίδα, Αθήνα 8-9 Οκτωβρίου 1994

·        Αντί προλόγου

·        Έναρξη – Σύντομος χαιρετισμός προέδρου Ε.Π.Μ.

·        Μ. Σετάτου / Η γλωσσολογική μελέτη της ποντιακής διαλέκτου

·        Νίκου Κατσάνη / Μέθοδοι συγκέντρωσης και καταγραφής γλωσσικού υλικού

·        Μυρτώς Κουτίτα-Καϊμάκη / Γραμματική (Φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, παραγωγή, σύνθεση)

·        Χρήστου Τζιτζιλή / Λεξικό: συμπλήρωση υπάρχοντος ή σύνταξη νέου ενιαίου λεξικού;

·        Σωφρόνη Χατζησαββίδη / Τα ποντιακά στον ελλαδικό χώρο

·        Β. Κ. Αναστασιάδη / Μερικές ομοιότητες της ποντιακής διαλέκτου με νεοελληνικά μικρασιατικά γλωσσικά ιδιώματα

·        Θάμαρ Μέσχη / Η ποντιακή διάλεκτος στη δημοκρατία της Γεωργίας

·        Κώστα Καραποτόσογλου / Διερευνώντας την ποντιακή διάλεκτο

·        Peter Mackridge / Τα ποντιακά στη σημερινή Τουρκία: αρχαία στοιχεία στο ιδιώμα του Όφη

·        Αικατερίνα Παππού-Ζουραβλιόβα / Η ταυρορουμαίικη διάλεκτος των Ελλήνων της Αζοφικής στη Νοτιοανατολική Ουκρανία (περιοχή της Μαριούπολης)

·        Πανηγυρική συνεδρία – Σύντομη ομιλία του προέδρου της Ε.Π.Μ.

 

 

 

Τόμος 47 (1996-97)

385 σελ.

 

 • Κωνσταντίνου Μηνά / Ψηφίδες στη μελέτη της ποντιακής διαλέκτου
 • Apostolos Karpozilos / The Greeks in Russia (Pages from the political and cultural history of Pontian and Mariupol Greeks in Southern Russia)
 • Χρήστου Γ. Ανδρεάδη / Παναγιώτης Ματαράγκας, Ένας λησμονημένος ποιητής – πρόξενος στην Τραπεζούντα (1865-1868)
 • Αλέξη Γ. Κ. Σαββίδη / Ο βυζαντινός Πόντος, οι Σελτζούκοι και οι Ντανισμεντίδες Τούρκοι
 • Ισαάκ Νικ. Λαυρεντίδη / Παιγνίδια του Ορτάκιοϊ Κάρς
 • Radivoj Radiс / Serbian sources on the Turkish conquest of Trebizond in 1461
 • Λεωνίδα Αποστολίδη / Το συγγραφικό έργο του Στάθη Χριστοφορίδη-Σάρπογλη
 • Φλορίν Μαρινέσκου / Ο Αλέξανδρος Μουρούζης βοεβόδας των παραδουναβίων ηγεμονιών
 • Ζαϊκόφσκαγια Τατιάνα Βλαδλένοβνα / Οι μωμόγεροι στις πρωτοχρονιάτικες και γαμήλιες τελετές των συγχρόνων Ελληνοποντίων στην Ατζάρια (Νότιος Καύκασος)
 • Σίμου Λιανίδη – Έλσας Γαλανίδου-Μπαλφούσια / Συλλογή λαογραφικού υλικού
 • Δημήτρη Τομπαϊδη / Οδηγίες για τη γραφή κειμένων στην ποντιακή
 • Χρυσούλας Ταμίσογλου / Το Φροντιστήριο Τραπεζούντας
 • Σάββα Πορφυρίου Παπαδοπούλου / Λαογραφικά σύμμεικτα του Πόντου
 • Αλέξη Γ. Κ. Σαββίδη – Στέλιου Λαμπάκη / Δεύτερο συμπλήρωμα στη «Γενική βιβλιογραφία περί του Βυζαντινού Πόντου και του κράτουςτων Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας»
 • Μιράντας Τερζοπούλου / Τα «Λαογραφικά Κοτυώρων» του Ξενοφ. Άκογλου

 

 

Τόμος 48 (1998-99)

453 σελ.

 

 • Δημήτρη Τομπαϊδη / Πάλι για το απαρέμφατο στην ποντιακή διάλεκτο
 • Χρήστου Γ. Ανδρεάδη / Ειδήσεις για ποντιακούς συλλόγους, αδελφότητες, σωματεία, ιδρύματα και λοιπούς οργανισμούς σ’ εφημερίδες της Κων/πόλεως
 • Κώστα Καραποτόσογλου / Ετυμολογικά στα νεοελληνικά δάνεια της δημώδους τουρκικής
 • Απόστολου και Μάρθας Καρπόζηλου / Η εφημερίδα «Κολεχτιβιστίς» και τα βιβλία των Ελλήνων της Μαριούπολης στη δεκαετία 1930
 • Θεοδώρου Χ. Σαρικάκη / Η συμβολή του Πόντου στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό
 • Alexis G. Savvidis / The frontier – zone Themes (Chaldia – Coloneia) to the Seljuk beginnings
 • Αλέξη Γ. Κ. Σαββίδη – Στέλιου Λαμπάκη / Τρίτο συμπλήρωμα στη γενική βιβλιογραφία περί του Βυζαντινού Πόντου και του κράτους των Μεγαλοκομνηνών της Τραπεζούντας
 • Σίμου Λιανίδη / Λαογραφικά σύμμεικτα Σάντας
 • Σάββα Π. Παπαδόπουλου / Συμβολή στη βιβλιογραφία των παραδόσεων και παραμυθιών των Ελλήνων του Πόντου (1992-1997). Συμπλήρωμα
 • Διαμαντή Θεμ. Λαζαρίδη – Ευσταθίου Παν. Καρούμπη / Τα δημοσιεύματα του περιοδικού «Ξενοφάνης» για τον Πόντο
 • Σάββα Κυριακίδη / Προς μια δραματουργική επεξεργασία του ποντιακού θεάτρου
 • Γ. Κ. Χατζοπούλου / Διαβατήριες ενέργειες στον Πόντο
 • Αντώνη Υπ. Παυλίδη / Πόντος – Κωνσταντινούπολη: Ιδεολογία των εκπαιδευτικών  σχέσεων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα
 • Χρήστου Γ. Ανδρεάδη / Ισαάκ Λαυρεντίδης (1911-1997)
 • Βιβλιοκρισίες

Georges Drettas, Aspects pontiques, Παρίσι (Association de recherches pluridisciplinaires) 1997, XXVIII +789 σ., υπό Χ. Συμεωνίδη, Δ. Τομπαϊδη

Τάσου Γ. Κυριακίδη, Το Περίβλεπτον Δράμας, Από την ανταλλαγή (1924) μέχρι σήμερα, Εκδοτ. οίκος Αφών Κυριακίδη [1998], σ. 258, υπό Μαρίας Βεργέτη

Γεωργίου Α. Ανδρεάδη – Χρήστου Γ. Ανδρεάδη, Το Τσαγράκ της Κερασούντας του Πόντου, Αθήνα 1999 σ., ιστ’ + 216 + 16 εγχρ. φωτογραφίες, υπό Δημητρίου Σ. Μασούρη

Β. Βλυσίδου, Ε. Κουντούρα-Γαλάκη, Στ. Λαμπάκη, Τ. Λουγγή, Α. Σαββίδη, Η Μικρά Ασία των Θεμάτων. Έρευνες πάνω στην γεωγραφική φυσιογνωμία και προσωπογραφία των βυζαντινών θεμάτων της Μικράς Ασίας (7ος – 11ος αι.). Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Αθήνα 1998 σ. 538, υπό Χρήστου Γ. Ανδρεάδη

Βασιλείου Χ. Λυμπερόπουλου, Ο βυζαντινός Πόντος. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (1204-1461). Ο χώρος, οι άνθρωποι, η οικονομία, Αθήνα, εκδόσεις Δημιουργία, 1999, σ. 254, εικονογράφηση, χάρτες, υπό Αλέξη Γ. Κ. Σαββίδη

 

 

 

Τόμος 49 (2002)

404 σελ.

 

 • Μιχάλη Σετάτου /  Προσθήκες στο «λεξικό της ποντιακής διαλέκτου» του Άνθ. Παπαδοπούλου από τα έργα του Χριστοφορίδη-Σάρπογλη
 • Μιχάλη Σετάτου / Μόρια και τροπικότητες στην ποντιακή διάλεκτο
 • Μιχάλη Σετάτου /  Ένα ποντιακό δημόσιο έγγραφο
 • Άρτεμης Ξανθοπούλου / Η έκθεση του Βρετανού προξένου Alfred Biliotti (1885) για την εκπαίδευση στο βιλαέτι της Τραπεζούντας
 • Αλέξιου Γ.Κ. Σαββίδη / Τζάννοι -  Τζανίτ – Τζανιχίτες : Το πρόβλημα της επιβίωσης ενός καυκασιανού λαού στο βυζαντινό Πόντο των Μεγαλοκομνηνών
 • Αλέξιου Γ.Κ. Σαββίδη – Στέλιου Λαμπάκη / Τέταρτο συμπλήρωμα στη γενική βιβλιογραφία περί του βυζαντινού Πόντου και του κράτους των Μεγαλοκομνηνών της Τραπεζούντας
 • Διαμαντή Θεμ. Λαζαρίδη / Η Μονή και το Ιεροδιδασκαλείο Πρασάρεως του Πόντου (Από ανέκδοτα έγγραφα του Αρχείου του Μικρασιατικού Συλλόγου «Ανατολή»)
 • Σάββα Πορφ. Παπαδόπουλου /  Λαογραφικά σύμμεικτα της περιοχής Τσάλκας
 • Ιωάννη Φ. Καζταρίδη / Οι πρόσφυγες της Κατερίνης (1920-1940)
 • Νικόλαου Γεωργιάδη / Τα νομίσματα του Αγίου Θεοδώρου Γαβρά
 • Ian Booth / Michael VIII Palaeologos and the Sangarios Frontier 1280 to 1282
 • Χ. Ανδρεάδη / Η συμβολή του κλήρου στη διάσωση του ποντιακού ελληνισμού
 • Κ. Μηνά / Διαλεκτικά της Μαριούπολης

 

 

 

 

 

Τόμος 50 (2003-2004)

346 σελ.

 

 • Πρόγραμμα ημερίδας για τον Άνθιμο Παπαδόπουλο
 • Εισαγωγική ομιλία του προέδρου της ΕΠΜ κ. Δημήτρη Τομπαϊδη
 • Διαμαντή Λαζαρίδη / Άνθιμος Παπαδόπουλος (1878-1962)
 • Χριστόφορου Χαραλαμπάκη / Το έργο του Άνθιμου Α. Παπαδόπουλου στο «Κέντρον Συντάξεως του Ιστορικού λεξικού της νέας ελληνικής γλώσσης»
 • Ελευθερίας Γιακουμάκη / Η μελέτη των βορείων ιδιωμάτων από τον Άνθιμο Α. Παπαδόπουλο
 • Σωφρόνη Χατζησαββίδη / Η έρευνα της φωνητικής και της φωνολογίας της ποντιακής διαλέκτου από τον Α. Α. Παπαδόπουλο
 • Δημητρίου Ε. Τομπαϊδη / Η μορφολογία και η σύνταξη της ποντιακής διαλέκτου στο έργο του Α. Α. Παπαδόπουλου
 • Άννας Αναστασιάδη-Συμεωνίδη / Πηγές και δομή του Ιστορικού λεξικού της ποντικής διαλέκτου του Άνθιμου Παπαδόπουλου
 • Χαράλαμπου Π. Συμεωνίδη / Η ετυμολόγηση των ποντιακών λέξεων ανατολικής προέλευσης από τον Άνθιμο Α. Παπαδόπουλο
 • Κώστα Καραποτόσογλου / Η ετυμολόγηση των ποντιακών λέξεων από τον Α. Α. Παπαδόπουλο
 • Μιχάλη Σετάτου / Συμπλήρωμα του Λεξικού της ποντικής διαλέκτου από τα κείμενα της Συλλογής ποντιακών ανεκδότων
 • Μιχάλη Σετάτου / Ετυμολογίες ποντιακών στοιχείων του βιβλίου «Ίμερα» του Αγ. Φωστηρόπουλου
 • Αλεξίου Γ. Κ. Σαββίδη / Επτά σημαντικές μουσουλμανικές ιστοριογραφικές πηγές του ύστερου μεσαίωνα (14ου-15ου αι.) για τις σχέσεις του ανατολικού κόσμου με τον βυζαντινό Πόντο των Μεγάλων Κομνηνών
 • Ian L. Booth / Theodore Lascaris and Paphlagonia, 1204-1214 : Towards a chronological description
 • Αντωνίου Υπ. Παυλίδη / Το Φροντιστήριο Τραπεζούντας και η διείσδυση του ελλαδικού κράτους στον Πόντο κατά τις αρχές του 20ου αιώνα
 • Σάββα Πορφ. Παπαδόπουλου / Τα ευγνώμονα ζώα στα ποντιακά παραμύθια
 • Νίκου Λαπαρίδη / Συμπλήρωμα του Ποντιακού λεξικού Άνθιμου Παπαδόπουλου με νέες ακαταχώρητες λέξεις
 • Λένας Καλπίδου / Η ζιπούνα στην επίσημη φορεσιά των Ελληνίδων της Ματσούκας του Πόντου
 • Αλεξάνδρου Ν. Ακριτόπουλου /, Παραμύθια Χαλδίας (Μπουγά-Μαντέν Ικονίου)