Αρχείον Πόντου

Τόμος 21 (1956)

248 σελ.

 

 • Οδυσσέως Λαμψίδου / Διορθωτικά εις το χρονικόν Μιχαήλ του Παναρέτου
 • Δικαίου Β. Βαγιακάκου / Το ασυνίζητον εις την διάλεκτον του Πόντου
 • Βασιλείου Λαούρδα / Μητροφάνους, Βίος του οσίου Διονυσίου του Αθωνίτου
 • V. Laurent / La succession épiscopale au siège de Trébizonde au moyen âge (additions et corrections)
 • Α. Α. Παπαδοπούλου / Γλωσσικαί παρατηρήσεις
 • Δημητρίου Κ. Παπαδοπούλου / Έθιμα και δοξασίαι του χωρίου Σταυρίν
 • Α. Α. Παπαδοπούλου / Η ιστορική γραμματική της Ποντικής διαλέκτου (Αντικριτική)
 • Ι. Βαλαβάνη / Παραμύθια χωρίων Κερασούντος
 • J. Darrouzès / Un discours de Nicétas d’ Amasée sur le droit de vote du patriarche
 • Α. Α. Παπαδοπούλου / Αντιλεγόμενα (περί της φράσεως τρώει και στέκ’)
 • Παντελή Μελανοφρύδου / Γλωσσάριον του χωρίου Άδισα
 • Οδυσσέως Λαμψίδου / Κροτώ-κρατώ-κρατίζω εν τω Χρονικώ Μιχαήλ του Παναρέτου
 • Ευσταθίου Αθανασιάδου / Ο Άδης στην Ποντιακή ποίηση
 • Οδυσσέως Λαμψίδου / Βιβλιοκρισίαι
 • Δημ. Κουτσογιαννοπούλου / Βιβλιοκρισίαι

 

 

Τόμος 22 (1958)

291 σελ.

 

 • Οδ. Λαμψίδου / Μιχαήλ του Παναρέτου περί των μεγάλων Κομνηνών
 • M. Ervin / The sanctuary of Aglauros
 • Κ. Ρωμαίου / Η πάλη του Διγενή και του χάρου
 • Δ. Βαγιακάκου / Σημασιολογικά και ετυμολογικά
 • Α. Α. Παπαδοπούλου / Γλωσσικά ποικίλα
 • Οδ. Λαμψίδου / Η χρονική σύνοψις του Μανασσή
 • Αλ. Ν. Οικονομίδου / Μιθριδάτεια, Α΄
 • Ελ. Παπανανιάδου / Προλήψεις και δεισιδαιμονίαι Αμισού
 • Δ. Λαζαρίδου / Γαμήλια έθιμα του χωρίου Καπίκιοϊ
 • Σ. Ιωακειμίδου / Λαογραφικά του χωρίου Χαπέσ(ιν) Νικοπόλεως
 • Δ. Παπαδοπούλου / Παραμύθι του χωρίου Σταυρίν Χαλδίας
 • Βιβλιοκρισίαι

 

 

Tόμος 23 (1959)

273 σελ.

 

·        Α. Παπαδοπούλου / Γλωσσική δείνωσις

·        Ο. Λαμψίδου / Το Ακριτικόν έπος και το «άσμα του Γαβρά»

·        Ο. Λαμψίδου / Σύμμεικτα εις το Χρονικόν Μιχαήλ του Παναρέτου

                                             i.            Ο γραφεύς του Μαρκιανού 608

                                           ii.            Υπάρχουσι και άλλα γνωστά χειρόγραφα του Χρονικού;

                                          iii.            Εις ποίον έτος περατούται το Χρονικόν;

                                         iv.            Ευδοκία Μεγάλη Κομνηνή

·        Σ. Λιανίδη / Σύμμεικτα Λαογραφικά Σάντας

·        Α. Α. Παπαδοπούλου / Ποιητική σύμφυρσις και μεταγλώττισις

·        Γ. Ζερζελίδη / Τοπωνυμικό της Άνω Ματσούκας

·        Α. Ν. Oikonomides / An unknown statue of the King of Pontus Mithridates the IV Eupator, in the British Museum

·        Δ. Βαγιακάκου / Στουράκιν-Στύραξ, παράγωγα και σύνθετα

·        O. Lampsidis / Un dialecte qui  se meurt. Le dialecte Grec du Pont-Euxin (Asie-Mineure)

·        Γ. Χατζοπούλου / Σύμμεικτα εκ του χωρίου Αντρεάντων Άνω Αμισού

·        Βιβλιοκρισίαι

Οδ.  Λαμψίδου:

(G. Moravcsik, Byzantinoturcica, I, II)

(Τ. Μουζενίδη, Το Ποντιακό Θέατρο)

(Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού)

(Β. Τατάκη, Η συμβολή της Καππαδοκίας στη Χριστιανική Σκέψη)

(Αγ. Τσαούση, Ιστορία Χόψας)

(Σ. Νικολαϊδου, Ο Λεων. Ιασονίδης)

(Κ. Ρωμαίου, Κοντά στις ρίζες)

(Α. Φωστηροπούλου, Μανουσάκια στην Ίμερα)

(Τ. Γριτσοπούλου, Μονή Φιλοσόφου)

Σ. Λιανίδη:

(Η. Τσιρκινίδη, Το γήτεμαν)

·        Βιογραφία Ρ. Μιχαηλίδου υπό Μ. Μιχαηλίδου

 

 

 

 

 

 

 

 

Τόμος 24 (1961)

462 σελ.

 

 • Σ. Νικολαϊδου / Μνήμη Πόντου
 • Οδ. Λαμψίδου / Απόψεις επί του κράτους των Μεγάλων Κομνηνών
 • Α. Α. Παπαδοπούλου / Γλωσσικά παράδοξα
 • Οδ. Λαμψίδου / Γεώργιος ο Χρυσοκόκκης, ο ιατρός
 • Σ. Λιανίδου / Το επεισόδιο Κύκλωπα – Οδυσσέα στα ποντιακά παραμύθια
 • Οδ. Λαμψίδου / Η καταγραφή των διαλεκτικών κειμένων του Πόντου
 • Ευστ. Αθανασιάδου / Λαογραφικά κείμενα Σαντάς
 • Γ.Κ. Χατζοπούλου / Παραμύθια Αντρεάντων Άνω Αμισού
 • Anthony Bryer / The littoral of the Empire of Trebizond in two fourteenth century Portolano maps
 • Γ. Κανδηλάπτου / Δύο ανέκδοτοι εγκύκλιοι
 • Γ. Κανδηλάπτου / Ο κώδιξ του εν Αργυροπόλει ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
 • Γ. Κ. Χατζοπούλου / Παροιμίαι και παροιμιώδεις εκφράσεις Αντρεάντων Άνω Αμισού
 • Γ. Ζερζελίδου / Ερμηνευτικά του τοπωνυμικού της Άνω Ματσούκας
 • Οδ. Λαμψίδου / Α. Α. Παπαδόπουλος
 • Οδ. Λαμψίδου / Το Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής διαλέκτου
 • Βιβλιοκρισία Οδ. Λαμψίδου / Αποστ. Ε. Βακαλοπούλου, Ιστορία του νέου ελληνισμού

 

 

Τόμος 25 (1966-1972)

517 σελ.

 

 • Oδ. Λαμψίδου / Πρόλογος
 • Ν. Οικονομίδη / Εισαγωγή
 • Ν. Οικονομίδη / Ευρετήριον τόμων 1-24 του Αρχείου Πόντου

Εκδοθέντες τόμοι

Περιεχόμενα κατά τόμους

Αλφαβητικόν ευρετήριον κατά συγγραφείς

Αλφαβητικόν ευρετήριον βιβλιοκρισιών

Νεκρολογίαι

Αλφαβητικός πίναξ προσώπων, τόπων, πραγμάτων και διαλεκτικών λέξεων

 

[Εξαντλημένο]