Αρχείον Πόντου

Τόμος 26 (1964)

376 σελ.

 

 • Οδ. Λαμψίδου / Α. Α. Παπαδόπουλος (βίος-έργα)
 • Ι. Ι. Κοτσώνη, αρχιμανδρίτου / Η ακτημοσύνη των μοναχών
 • I. Darrouzès / Notes d’ Asie Mineure
 • Κ. Α. Διαμαντή / Ο πρώην επίσκοπος Τρωάδος Βενέδικτος
 • Ε. Σταμούλη-Σαράντη / Οι διωγμοί της Ανατολικής Θράκης
 • Γ. Κ. Χατζοπούλου / Παραμύθια Τραπεζούντος
 • Ευστ. Αθανασιάδου / Λαϊκή ιατρική Σαντάς του Πόντου
 • Μιλτ. Νυμφοπούλου / Εδεσματολόγιο των Σανταίων
 • Δημ. Κ. Παπαδοπούλου / Λαογραφικά Σταυρί
 • Γ. Ζερζελίδη / Ο ήλιος στα μνημεία λόγου της Άνω Ματσούκας
 • Δ. Ι. Γεωργακά / Άλυς: Το όνομα του μακροτέρου ποταμού της Μικράς Ασίας
 • Γ. Θ. Κανδηλάπτου / Ιστορία του Ελληνικού Παρθεναγωγείου της Αργυροπόλεως
 • Δ. Τομπαϊδου / Ποντιακά γραμματικά
 • Σ. Λιανίδη / Νεκρικά και ταφικά στη Σαντά του Πόντου
 • Β. Γ. Ατέση, Μητροπ. πρώην Λήμνου / Η διοίκησις των χηρευουσών εν Ελλάδι Επισκοπών κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν
 • Ε. Ελευθεριάδου / Το σκούλλισμαν στο χωριό Λαραχανή της Ματσούκας
 • Π. Μελανοφρύδη / Το όρος Αϊ-Κώστας Χαλδίας και η γύρω περιοχή
 • Ν. Οικονομίδου / Το κάτω Αρμαμέντον
 • Κ. Ρωμαίου / Διγενής (το μεγάλο πρόβλημα της καταγωγής των ακριτικών τραγουδιών)
 • Dim. Theodoridis / Etymologische Bemerkung über das Word Gurzulas
 • Αντ. Παπαδοπούλου / Σύμμεικτα Ροδοπόλεως (Ματσούκας)
 • Στ. Α. Νικολαϊδου / Αμαζόνες και Πόντος
 • Λαογραφικής Επιτροπής Νικοπόλεως / Λαογραφικά κείμενα εκ του χωρίου Μπάλτζανα
 • Ι. Κ. Χατζηλιάδου / Παράδοσις εκ του χωρίου Έσολα
 • Ι. Κ. Χατζηλιάδου / Ευτράπελος διήγησις εκ του χωρίου Αλούτζια
 • Κ. Γανωτίδη / Ευτράπελος διήγησις εκ του χωρίου Καρακεβεζήτ
 • Κ. Ιορδανίδη / Παράδοσις για Νεράιδες εκ του χωρίου Τρουπτζή
 • Δ. Β. Βαγιακάκου / Διαλεκτικά εκ του μεσαιωνικού Πόντου
 • A. Bryer / Trebizond and Rome
 • Γ. Μ. Παπαδοπούλου / Ο χορός σέρα
 • Ε. Α. Ζαχαριάδου / Ένα θαύμα του αγίου Φανουρίου
 • Οδ. Λαμψίδου / Θεματικά σχόλια εις λαϊκάς διηγήσεις των Ελλήνων του Πόντου

                    

 

 

Τόμος 27 (1965)

340 σελ.

 

 • Οδ. Λαμψίδου / Ο Πόντος κατά τους περιηγητάς και τους ταξιδιώτας εις τους νεωτέρους χρόνους
 • R. R. Milner-Gulland  - A. Bryer / Two Metropolitans of Trebizond in Russia
 • A. Bryer / Trebizond and Serbia
 • Γ. Κ. Χατζοπούλου / Γλωσσικά και λαογραφικά κείμενα του χωρίου Αντρεάντων
 • Γ. Θ. Κανδηλάπτου / Κατάλογος κωδίκων του Ελληνικού Φροντιστηρίου Αργυροπόλεως
 • Οδ. Λαμψίδου / Προσθήκη
 • Σ. Λιανίδου / Λαογραφικά κείμενα Σαντάς
 • Μ. Νυμφοπούλου / Παιγνίδια Σαντάς
 • Μ. Νυμφοπούλου / Παραμύθι Σαντάς
 • Κ. Ρωμαίου / Ο Ξάντινον ο παντολαλεμένον
 • Οδ. Λαμψίδου / Ποντικά παραμύθια
 • A. Bryer / A molybdobull of the imperial protospatharios Constantine, Krites of the Thema of Chaldia
 • Χ. Σαμουηλίδου / Αμισός – Σαμψούντα
 • Κ. Ρωμαίου / Ο γρίφος ενός Τραπεζουντιακού θρήνου
 • Γ. Ζερζελίδου / Οι παραγωγικές καταλήξεις
 • Σ. Λιανίδου / «Μηλίτσα» ένας άγνωστος ποντιακός λαϊκός χορός
 • Βιβλιοκριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον

Ε. Ζαχαριάδου / (J. Nemeth : Die Turken von Vidin)

Oδ. Λαμψίδου / (Ν. Μηλιώρη : Οι Κρυπτοχριστιανοί)

Οδ. Λαμψίδου / (Μ. Nystazopoulou: La dernière reconquête de Sinope par les Grecs de Trebizonde)

Oδ. Λαμψίδου / (Ε.Δ. Μαζαράκη: Η λαογραφική έρευνα και η συστηματική οργάνωσή της)

Οδ. Λαμψίδου / (A. Bryer, Ludovico da Bologna and the Georgian and Anatolian Embassy of 1460-1461)

Οδ. Λαμψίδου / (Ε. Janssens, Trebizonde)

Oδ. Λαμψίδου / (O. Lampsidis: Où en sommes-nous de l’ Histoire des grands Comnènes)

Ο. Λ. / (O. Lampsidis: Continuité de langue, continuité éthnographique chez les Grecs du Pont-Euxin)

Οδ. Λαμψίδου / (Ν. Α. Οικονομίδου : Φιλοθέου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Εγκώμιον εις τον Άγιον Ιερομάρτυρα Φωκάν)

Ο.Λ. / (Ο. Lampsidis: Nicetas, évêque inconnu de Trebizonde)

Οδ. Λαμψίδου / (Γ. Α. Μέγα: Πίνακες μύθων, παραμυθίων και ευτραπέλων διηγήσεων περιεχομένων εις ελληνικά λαογραφικά περιοδικά)

Σ. Λιανίδου / (Γ. Χατζοπούλου: Σύμμεικτα [Δημώδη άσματα])

Σ. Λιανίδου / Σταύρος Κανονίδης

 

 

 

Τόμος 28 (1966-67)

554 σελ.

 

 • Οδ. Λαμψίδου / Βατικανοί κώδικες περιέχοντες τον βίον αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου
 • Οδ. Λαμψίδου / Ο βίος αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου και η τούτου παραλλαγή  γ
 • Δ. Κουτσογιαννοπούλου / Οι Ποντιακοί χοροί
 • Γ. Κανδηλάπτου / Κατάλογος κωδίκων
 • Anthony Bryer / Rural society in the Empire of Trebizond
 • Richard Clogg / The Bible society in Pontos
 • Δ. Παπαδοπούλου / Παραμύθια Σταυρί
 • K. Mitsakis / Problems concerning the manuscript tradition of John Mavropous’ work
 • Κ. Ρωμαίου / Ο ποιητής και το προδομένο κάστρο
 • Κ. Ρωμαίου / Ο «Έλλεν Κωνσταντίνον» και τα παράπονα των Ανθενωτικών του 1450
 • S. Balance, A. Bryer and D. Winfield / Nineteenth century monuments in the city and vilayet of Trebizond
 • Γεωργίου Κ. Χατζοπούλου / Λαογραφικά χωρίου Αντρεάντων
 • Α. Σιδηροπούλου / Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Ακρίτας» της Τραπεζούντος
 • Μ. Τερζοπούλου / Γνώμες των Ποντίων για τους αλλοεθνείς
 • Μ. Τερζοπούλου / Ευρετήριον παροιμιών του Πόντου
 • Κ. Ρωμαίου / Νέες απόψεις για το τραγούδι της Αγιά-Σοφιάς
 • Βιβλιοκριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον

 

 

Τόμος 29 (1968)

482 σελ.

 

 • Οδ. Λαμψίδου / Η «ανάκλησις» εις τους πρόσφυγας Έλληνας του Πόντου και αι επιπτώσεις αυτής δια την έρευναν της ποντικής διαλέκτου
 • Χ. Π. Συμεωνίδη / Τα υποκοριστικά σε –κκο και –κκος της Καππαδοκικής
 • Γ. Κ. Χατζοπούλου / Λαογραφικά χωρίου Αντρεάντων
 • Γ. Κανδηλάπτου - Κάνεως / Περί του εν Αργυροπόλει οίκου των Στρατικεύα
 • Οδ. Λαμψίδου / Η γλωσσολογία ενώπιον μετοικισθέντος πληθυσμού
 • Π. Μακρίδου / Ιαπετοσημιτικοί του Πόντου τύποι
 • A. Bryer / Nineteenth century monuments in the city and vilayet of Trebizond: Architectural and historical notes
 • Ευστ. Αθανασιάδη / Τοπωνύμια της Σαντάς
 • Σ. Λιανίδη / Ευρετήριον των τοπωνυμίων Σαντάς εκ της μελέτης Ευστ. Αθανασιάδη
 • Οδ. Λαμψίδου / Συμβολαί εις τον βίον και τα έργα Ανδρέου Λιβαδηνού
 • Ελισάβετ Ζαχαριάδου / Για την μητρόπολη του Καφά τον ΙΕ΄αιώνα
 • G. Stratil-Sauer / Verkehrsgeographische Bemerkungen zur Stadt Trapezunt im ostpontischen Gebiet
 • Νικ. Τοπαλίδη / Η μελισσοκομία στη Σαντά
 • Ισαάκ Λαυρεντίδου / Η εν Ελλάδι εγκατάστασις των εκ Πόντου Ελλήνων. Α΄ Νομός Σερρών
 • Σ. Λιανίδου / Η πρώτη αποστολή συλλογής λαογραφικού και γλωσσικού υλικού
 • Δ. Β. Βαγιακάκου / Εγκατάστασις Ποντίων εις Λακωνίαν
 • Βιβλιοκριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον

 

 

Τόμος 30 (1970-71)

446 σελ.

 

 • Οδ. Λαμψίδου / Η προβληματική της συγγραφής της ιστορίας
 • Δ. Ε. Τομπαϊδου / Οι παραγωγικές υποκοριστικές καταλήξεις
 • D. Theodoridis / Eine pontische Sklavensiedlung
 • Γ. Κ. Χατζοπούλου / Λαογραφικά χωρίου Αντρεάντων
 • Δημ. Κ. Μιχαηλίδη / Οι Τραπεζουντιακοί θρήνοι
 • Δημ. Κ. Μιχαηλίδη / Σημείωμα
 • M. Kursanskis / Une alliance problématique
 • M. Kursanskis / Autour des sources géorgiennes
 • Γ. Ζερζελίδη / Οικογένειες της Άνω Ματσούκας
 • A. Bryer and D. Winfield / Nineteenth century monuments
 • Od. Lampsidis / Bessarions Zeugnis
 • Α. Τερζοπούλου / Οι κλωστοί ή κρυπτοχριστιανοί
 • Χ. Π. Συμεωνίδη / Τα υποκοριστικά σε –κκο και – κκος
 • Βιβλιοκριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον