Αρχείον Πόντου

Τόμος 31 (1971-72)

531 σελ.

 

 • Οδ. Λαμψίδου / Περί την ίδρυσιν του κράτους των Μεγάλων Κομνηνών
 • Ch. Symeonidis / Lautlehre der Türkischen Lehrwörter im neugriechischen Dialekt des Pontos
 • Οδ. Λαμψίδου / Σχόλια εις την ακουστικήν μετρικήν Βυζαντινών στιχουργών ιαμβικού τριμέτρου
 • Γ. Ζερζελίδη / Παραμύθι της Άνω Ματσούκας
 • Αντ. Χ. Τερζοπούλου / Η Αδελφότης των Κυριών Τραπεζούντος «Η Μέριμνα»
 • Ισαάκ Λαυρεντίδη / Η κατά το 1895-1907 μετοικεσία Ελλήνων Ποντίων του Καυκάσου εις Ελλάδα
 • Βιβλιοκριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον

 

 

Τόμος 32 (1973-74)

402 σελ.

 

 • Oδ. Λαμψίδου / Οι εκ Πόντου Έλληνες κατά την πεντηκονταετίαν 1922-1972
 • Η.Α. Τσιρκινίδη / Ποιήματα ΄ς την Ποντική διάλεκτο κατά την περίοδο 1922-1972
 • Οδ. Λαμψίδου – Αριάδνης Ν. Ραζή / Πίναξ περιεχομένων του Περιοδικού «Ποντιακά Φύλλα» (1936-1940)
 • Anthony Bryer, Jane Isaak and David Winfield / Nineteenth-Century Monuments
 • Χαρ. Π. Συμεωνίδη / Ποντιακά έτυμα Ανατολικής προέλευσης
 • Παύλου Τσακιρίδη / Η εν Ελλάδι εγκατάστασις των εκ Πόντου Ελλήνων
 • Στάθη Αθανασιάδη / Ανέκδοτα Σαντάς
 • Αθαν. Ασιατίδη / Το μέτρο των Ποντιακών τραγουδιών
 • Δημ. Τομπαϊδη / Ερώτημα προς όλους τους Ποντίους
 • Βιβλιοκριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον

 

 

Τόμος 33 (1975-76)

307 σελ.

 

 • Οδ. Λαμψίδου / Η συμμετοχή των Ελλήνων Ποντίων εις την εθνεγερσίαν του 1821
 • Μαρίας Γεωργουλοπούλου-Δεληβορριά / Οι Λαζαίοι και οι Πόντιοι
 • Anthony Bryer / Who was Eudokia / Euphemia ?
 • Anthony Bryer and David Winfield / A bibliograhy of travellers’ reports on the Pontos : Addenda
 • A.A. Gordus and D. M. Metcalf / Non-destructive chemical analysis of the Byzantine silver coinage of Trebizond
 • Γ. Κ. Χατζοπούλου / Η άμαξα εις τον Πόντον
 • Οδ. Λαμψίδου / Η εκ των «ανωτέρω μερών» καταγωγή Γρηγορίου του Γαβρά
 • Οδ. Λαμψίδου / Ο Ορφεύς εις Ποντικόν παραμύθιον
 • Αντ. Χ. Τερζοπούλου / Η κατά τα Σύρμενα (Σούρμενα) Μονή του Σωτήρος Χριστού του επικαλουμένου του Χάλδου
 • Οδ. Λαμψίδου / Η τουρκοκρατία στον Μικρασιατικό Πόντο
 • Οδ. Λαμψίδου / Λογοτεχνικά κείμενα της Νεοποντιακής διαλέκτου
 • Χ. Π. Συμεωνίδη / Ποντιακά έτυμα ανατολικής προέλευσης. Συμβολή δεύτερη (Μ-Ω)
 • Βιβλιοκριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον

 

 

Τόμος 34 (1977-78)

312 σελ.

 

 • Οδ. Λαμψίδου / Ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών της Νικαίας και των Μεγάλων Κομνηνών δια την κληρονομίαν της Βυζαντινής Ιδέας
 • John Smedley /  Some Aspects of Trade in Cherson, 6th-10th centuries
 • Grenville G. Astill and Susan M. Wright / Zil Kale
 • Antony Bryer / Historical Note on Zil Kale
 • Οδ. Λαμψίδη / Η τουρκοκρατία στο Μικρασιατικό Πόντο
 • M. Kursanskis / Autour de la dernière princesse de Trébizonde : Théodora, fille de Jean IV et épouse d’ Uzun Hasan
 • Κωνστ. Σ. Ιορδανίδη / Οι εγκαταλειφθέντες εν Τουρκία το 1922 ελληνικοί οικισμοί
 • Οδ. Λαμψίδου / Η ιστορία των Ελλήνων του Πόντου εις τα σχολικά εγχειρίδια
 • M. Kursanskis / Note sur Eudocie / Euphémie
 • Πηνελ. Στάθη / Απόρρητα τουρκικά έγγραφα αναφερόμενα στη δράση του Χρύσανθου Τραπεζούντας για την ανεξαρτησία του Πόντου
 • Γεωργ. Γρ. Γρηγοριάδη / Το παιχνίδι στο Καρς
 • Γεωργ. Γρ. Γρηγοριάδη / Η λαϊκή ιατρική στο Καρς
 • Γ. Κ. Χατζοπούλου / Η λαϊκή ιατρική εις το χωρίον Αντρεάντων Αμισού Πόντου
 • Χ. Π. Συμεωνίδη / Ποντιακά και Καππαδοκικά
 • Dim. Theodoridis / Georgische Albaner oder georgische Rebellen? Zu einer Stelle der Chronik des Pecevi
 • Μυρτώς Κουτίτα-Καϊμάκη / Η ονομαστική σε –ν των αρσενικών ονομάτων της Ποντιακής
 • Βιβλιοκριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον

 

 

Τόμος 35 (1979)

480 σελ.

 

«Black Sea» - Birmingham, 18-20 Mαρτίου 1978

 • Οδ. Λαμψίδη / Προθυραία ανακοίνωσις
 • Anthony Bryer / Twelfth Spring Symposium of Byzantine Studies : «The Byzantine Black Sea», 18-20 March, 1978
 • Michel Kursanskis / The coinage of the Grand Comnenos Manuel I
 • Freddy Thiriet / Les Vénitiens en Mer Noire. Organisation et trafics (XIIIe-XVe siècles)
 • N. Beldiceanu / L’ empire de Trébizonde à travers un registre ottoman de 1487
 • Halil Inalcik / The question of the closing of the Black Sea under the Ottomans
 • M.E. Martin / The first Venetians in the Black Sea
 • Dimitri Obolensky / The Crimea and the North before 1204
 • Nubar Hampartumian / The archaeology of Histria (4th-7th c. AD)
 • Helmut Buschhausen / Zur Ausbreitung des Palaiologenstils auf der Krim in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts
 • Xenia Muratova / The archeological site of Cherson and its present look
 • Christo M. Danov / The ancient Greeks and the Black Sea
 • John Smedley / Archaeology and the history of Cherson  : A survey of some results and problems
 • Owen Lattimore / The nomads and South Russia
 • M. Balard / Les Génois en Crimée aux XIIIe-XIVe siècles
 • J. Schepard / The Russian steppe-frontier and the Black Sea zone
 • Ruth Macrides / What’s in the name «Megas Komnenos»?
 • Chr. Walter / Saint Clement in the Chersonese and the iconography of his miracle
 • Douglas Andrews / Moscow and the Crimea in the thirteenth to fifteenth centuries
 • Ioanna Kolias / Bibliothèques et manuscrits de Trébizonde
 • S. P. Karpov / The empire of Trebizond and Venice in 1374-1376 (a chrysobull redated)
 • N. Oikonomides / The chancery of the Grand Komnenoi: imperial tradition and political reality
 • Elizabeth A. Zachariadou / Trebizond and the Turks (1352-1402)
 • J. Neville Birdsall / Gothic-Georgian contacts in Biblical translation
 • Od. Lampsidis / La Mer Noire Byzantine
 • Anthony Bryer / The estates of the empire of Trebizond. Evidence for their resources, products, agriculture, ownership and location