Αρχείον Πόντου

Τόμος 36 (1980)

298 σελ.

 

 • Οδ. Λαμψίδη / Μια πεντηκονταετία (1927-1977)
 • Αν. Νικολαϊδη / Λαϊκή ιατρική των Ελλήνων του Πόντου
 • Maria Ioannidou-Barbarigou / «La ballade du frère mort». Les variantes du Pontos
 • Ch. Symeonidis / Die Nominalendung άντ(οι), -άντων, -άντα, in neugriechischen Dialekt des Pontos
 • Αποστόλου Σουμελίδου / Συμβολή εις την αναγνώρισιν και βοτανικήν κατάταξιν φυτών τινων της Ποντιακής χλωρίδος
 • Δημητρίου Ε. Τομπαϊδη / Συμβολή στην έρευνα του ονοματικού συνόλου της Ποντιακής
 • Χρ. Γ. Ανδρεάδη / Τα εγκαίνια του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας (14-3-1902)
 • Dickram Kouymjian / Illustrated Armenian Manuscripts to the year A.D. 1000
 • Αλεξάνδρου Μ. Κοντοειδή / Εγκαταστάσεις Ποντίων προσφύγων στην Αιτωλοακαρνανία και ιδιαίτερα στην Παραχελωϊτιδα
 • Αλεξάνδρου Μ. Κοντοειδή / Παραλειπόμενα στις παραστάσεις του «Λαζάραγα»
 • Βιβλιοκριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον

 

 

Τόμος 37 (1982)

324 σελ.

 

 • Οδ. Λαμψίδου / Επί τη εκδόσει του Βίου του οσίου Νίκωνος κατά το Barber. 583
 • Δ. Ε. Τομπαϊδη / Συμβολή στην έρευνα του λεκτικού συνόλου της ποντιακής: Το ρηματικό, το επιρρηματικό και το προθετικό σύνολο
 • Χ. Σαμουηλίδη / Η περιφέρεια Σαμψούντας από γεωγραφική, δημογραφική, οικονομική, κοινωνική και ιστορική άποψη
 • Χ. Γ. Ανδρεάδη / Η ποντιακή κοινότητα της Θεοδοσιουπόλεως και οι σεισμοί του 1901
 • Α. Κ. Ασιατίδη / Ο νεομάρτυς Πέτρος ο Τραπεζούντιος
 • Κ. Κ. Παπουλίδη / Η Ελληνεμπορική Σχολή της Οδησσού (1817-1917)
 • Οδ. Λαμψίδου / Περί το «Εγκώμιον εις Τραπεζούντα» του Βησσαρίωνος
 • Κ. Κ. Καραποτόσογλου / Δυσετυμολόγητες ποντιακές λέξεις
 • Δ. Μιχαλόπουλου / Οι στόχοι και τα αποτελέσματα του βομβαρδισμού της Σαμψούντας από τον ελληνικό στόλο το 1922
 • A. Alexandris / Pontic Greek refugees in Constantinople 1922-1923: the human cost of the exchange of populations
 • Βιβλιοκριτικόν Δελτίον

Α. Δευτεραίου / Ο άρτος κατά την γέννησιν και την τελευτήν (Α. Μπίμπη-Παπασπυροπούλου)

 

 

Τόμος 38 (1983)

800 σελ.

 

A΄ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ  ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ – Αθήναι 12-15.6.1981

 • Οδ. Λαμψίδου / Πρόλογος
 • Μ. Τερζοπούλου / Α’ Συμπόσιο Ποντιακής Λαογραφίας
 • Λ. Θ. Χουμανίδη / Τραπεζούς, κέντρον εμπορίου επί Μεγάλων Κομνηνών
 • Χ. Σαμουηλίδη / «Τα Μουτσούνας» (Οι μάσκες) των Σουρμένων
 • Γ. Κ. Χατζόπουλου / Τα δρώμενα στο Αντρεάντων Πόντου και η σχέση τους με τα αρχαιοελληνικά
 • Μ. Αλ. Αλεξιάδη / Παρατηρήσεις στα ποντιακά παραμύθια για τον δρακοντοκτόνο
 • Σ. Π. Παπαδόπουλου / Η πατριαρχική οικογένεια του Καρακούρτ και πώς αποδιοργανώθηκε
 • Π. Γ. Τανιμανίδη / Τα Θεοφάνεια και τα λατρευτικά έθιμα των Ποντίων
 • Α. Καρπόζηλου / Ρωσο – Ποντιακά
 • Σ. Ευσταθιάδη / Η αργατία
 • Γ. Φωτιάδη / Από τα πασχαλινά έθιμα της περιοχής Ακ-Δαγ-Μαδέν
 • Ερμ. Ανδρεάδη / Έθιμα λαϊκής λατρείας στον Πόντο. Τα Πάθη του Χριστού στα Σούρμενα
 • Γ. Φωτιάδη / Οι μεταλλωρύχοι του Ακ-Δαγ-Μαδέν
 • Αρ. Ιωαννίδη / Τα παρχάρια της Μούζενας
 • Ν. Λαπαρίδη / Το νυφέπαρμαν
 • Α. Φάρου-Μανωλοπούλου / Οι ειρηνοποιοί γέροντες των εγγράφων της Μονής Βαζελώνος
 • Αν. Καμπουρίδου / Τα έθιμα του γάμου στη Νικόπολη του Πόντου
 • Ελ. Π. Αλεξάκη / Παρατηρήσεις στην οικογενειακή και συγγενειακή οργάνωση των Ελλήνων του Πόντου
 • Μ. Μιχαήλ-Δέδε / Το τραγούδι του Μάραντου και το Αναστενάρι
 • Γ. Σ. Δεληκάρη / Το κολύμπι και η αμφίεσή του στους άνδρες του Πόντου γενικά και της Κερασούντας ειδικότερα
 • Σ. Κυριακίδη / Ο χωριάτικος Ποντιακός γάμος
 • Δ. Κρεκούκια / Επιβιώσεις αρχαίων και βυζαντινών προλήψεων και δεισιδαιμονιών στο λαό του Πόντου
 • Κ. Καραπατάκη / Ποντιακά ήθη και έθιμα
 • Β. Πούχνερ / Το παραδοσιακό λαϊκό θέατρο του Πόντου στον εθνολογικό του συσχετισμό
 • Α. Κελεσίδου-Γαλανού / Οι αντιλήψεις των Ποντίων για τη ζωή και το θάνατο στα ποντιακά δημοτικά τραγούδια και η φιλοσοφική τους θεώρηση
 • Θ. Μ. Προβατάκη / Μια άγνωστη λαϊκή χαλκογραφία της Μονής Παναγίας Σουμελά στον Πόντο
 • Λ. Π. Νικολαϊδη / Η αρχιτεκτονική όψις των κτηρίων των προγόνων μας εις Πόντον, η εσωτερική διαρρύθμισις και διακόσμησις αυτών και η εξέλιξις δια μέσου των αιώνων
 • Κ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου / Συμβολή στη μελέτη των παροιμιών του Πόντου
 • Ευρ. Χειμωνίδη / Δομή της ποντιακής οικογένειας και ιεράρχηση των μελών της
 • Θ. Φωτιάδη / Μητριαρχικά επιβιώματα στον Ποντιακό γάμο
 • Αρ. Ι. Κριάρη / Κρήτη και Βυζαντική Αυτοκρατορία επί Κομνηνών
 • Γ. Θωμά / Ένας Καυκάσιος κάτοικος του Ολύμπου για την κιβωτό του Νώε στον Καύκασο
 • Π. Χ. Αργυρόπουλου / Το ποντιακόν κάρυον – Τα λευτοκάρυα
 • Α. Χ. Ρουσουνίδη / Το παραμύθι της Σταχτοπούτας στις ποντιακές παραλλαγές
 • Αγλ. Μπίμπη-Παπασπυροπούλου / Λαϊκή ιατρική των Ελλήνων του Πόντου. Γενική θεώρηση
 • Αλ. Ιασονίδου-Αργυροπούλου / Λαογραφικά στοιχεία μέσα από το θεατρικό έργο του Φίλωνα Κτενίδη
 • Θ. Χατζηθεοδωρίδη / Το σύστημα αυτοδιοίκησης στον Πόντο
 • Αλ. Μ. Κοντοειδή / Η αλιεία στον Πόντο
 • Χρ. Θ. Οικονομόπουλου / Πράξεις και ενέργειες της Πόντιας μητέρας την Πρωτομαρτιά και η ιατρική ερμηνεία τους
 • Γ. Χρ. Μακρίδη / Αναμνήσεις ενός μαθητού του Φροντιστηρίου Τραπεζούντος
 • Λ. Καλπίδου / Η ζουπούνα στη γυναικεία φορεσιά των Ελλήνων του Πόντου
 • Α. Μακρίδου-Καλλιγά / Η ποντιακή μαγειρική
 • Α. Καλπίδου-Χανιαλάκη / Σκηνές οικογενειακής ζωής των Ελλήνων του Πόντου
 • Ελ. Ψυχογιού-Ιωαννίδη / Από τη λαϊκή ποντιακή μυθολογία. «Οι μάισσες»
 • Χρ. Γ. Ανδρεάδη / Σύνθετα και παράγωγα του ονόματος Έλλεν / Έλλενος στα ποντιακά δημοτικά τραγούδια
 • Α. Γουήλ-Μπαδιεριτάκη / Συμβολικά γαμήλια ποντιακά φαγητά
 • Ν. Μελίδου-Κεφαλά / Πληροφορίες για τη θεραπεία της στειρότητας και τον τοκετό από Πόντιους πρόσφυγες
 • Χαρ. Ευκαρπίδη / Λαϊκή ιατρική στον Πόντο και επιστημονική αλήθεια
 • Th. Petrides / The relationship of Pontic dances to Neo-Hellenic regional dances and problems in Pontic dance research: Nomenclature, form, structure and rhythms
 • Άννας Μαυροπούλου-Βαφειάδου / Δύο ποντιακές ιστορίες
 • Ευδ. Μηλιατζίδου-Ιωάννου / Πόντιοι χαλκουργοί στη Θεσσαλονίκη
 • Δ. Βαγιακάκου / Συμβολή εις το μετρικόν και νομισματικόν σύστημα του βυζαντινού και νεωτέρου Πόντου
 • Μ. Τερζοπούλου-Αναστασιάδη / Η Ποντιακή Λαογραφία μέχρι σήμερα και τα προβλήματά της
 • Οδ. Λαμψίδη / Λόγιες πηγές στα ποντιακά παραμύθια

 

 

Τόμος 39 (1984)

209 σελ.

 

 • Οδ. Λαμψίδου / Ο «εις Τραπεζούντα» λόγος του Βησσαρίωνος
 • Δημ. Ε. Τομπαϊδη / Φρασεολογικά (τρώει και στέκ’ – έχ’  κ’  έρται)
 • Ευσταθ. Σ. Τομπαϊδη / Παραμύθια και τραγούδια
 • Αλεξ. Κοτιώνη – von Waldkirch / Κρυπτοχριστιανικά έγγραφα από το Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών
 • Κ. Καραποτόσογλου / Διαλεκτικά στοιχεία στον Ευστάθιο και η ποντιακή διάλεκτος
 • Ν. Α. Οικονομίδη / Σημείωμα για το Τραπεζουντιακό Ευαγγέλιο 531 της Walters Art Gallery (Βαλτιμόρη)
 • V.N. Zalesskaja / Nouvelles découvertes de bronzes byzantins à Chersonèse
 • Αλ. Γ. Σαββίδη / Οι Μεγάλοι Κομνηνοί του Πόντου και οι Σελτζούκοι του Rûm (Ικονίου) την περίοδο 1205/6-1222
 • Βιβλιογραφικόν και Βιβλιοκριτικόν Δελτίον

 

 

Τόμος 40 (1985)

396 σελ.

 

 • Od. Lampsidis / Ansiedlung von Russen im mittelalterlichen Pontos (Kleinasien)
 • Οδ. Λαμψίδου / Το χρυσόμαλλον δέρας – Μύθος και αλήθεια
 • Παναγ. Γ. Τανιμανίδη / Η λαϊκή πίστη και τα σταυρολούλουδα
 • Μ. Κουτίτα-Καϊμάκη / Σημασιολογική ανάλυση των μεταφορικών σχηματισμών στην ποντιακή διάλεκτο
 • Alexis G. C. Savvides / Theodore II Gabras, Lord of Amisos in the early thirteenth century
 • Σάββα Π. Παπαδοπούλου / Παραμύθια περιοχής Καρς Αντικαυκάσου
 • Απ. Καρπόζηλου / Οι Έλληνες της Μαριούπολης (Ζντάνοφ) και η διάλεκτός τους
 • Χρ. Γ. Ανδρεάδη / Η ποντιακή κοινότητα Τραπεζούντας το 1907
 • Γεωργ. Αθ. Τουρλίδη / Η συμβολή του ελληνισμού του Πόντου εις την ανεξαρτησίαν της Χίου κατά την ρωμαϊκήν επέκτασιν (1ος αιών π.Χ.)
 • Κ. Καραποτόσογλου / Ποντιακά έτυμα
 • Αθηνάς Μακρίδου-Καλλιγά / Ο εκ Σαμψούντος Ιορδάνης Τοτομανίδης
 • Α. Μπίμπη-Παπασπυροπούλου / Η αργοναυτική εκστρατεία και η περιοχή του ελληνικού Πόντου
 • Θανάση Φωτιάδη / Οι Αμαζόνες εκ Πόντου
 • Στάθη Πελαγίδη / Η κρίση της δεκαετίας του 1870 στη Μητρόπολη Τραπεζούντας : Νέα στοιχεία – Ο άγνωστος ρόλος του ελληνικού υποπροξενείου Τραπεζούντας
 • Οδ. Λαμψίδη / Τρία σημεία της «Δημοκρατίας του Πόντου»
 • Δέσπ. Βαρβέρη-Κωνσταντινίδου / Τα σωζόμενα έγγραφα της «Επιτροπείας Ποντίων Ελλήνων Κωνσταντινουπόλεως»
 • Οδ. Λαμψίδη / Ο βίος των οσίων ιδρυτών της μονής Σουμελά, κατά τον Νεόφυτον Καυσοκαλυβίτην
 • Ν. Λαπαρίδη / Παροιμιακές εκφράσεις Ματσούκας
 • Κώστα Ρωμαίου / Ο θάνατος του Διγενή στις παραλλαγές των Ελλήνων του Ευξείνου Πόντου
 • Οδ. Λαμψίδη / Βιβλιογραφικόν δελτίον