Παραρτήματα

Παράρτημα 1 (1955)

248 σελ.

 

Άνθιμου Α. Παπαδόπουλου / Ιστορική Γραμματική της Ποντικής Διαλέκτου

 

 

Παράρτημα 2 (1955)

309 σελ.

 

Σταύρου Α. Νικολαΐδη / Ελενόποντος, Ηράκλεια Πόντου

 

 

Παράρτημα 3 (1958-1961)

2 τ..

τ.1 539 σελ. (1958-1960)

τ.2 558 σελ. (1961)

 

Άνθιμου Α. Παπαδόπουλου / Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής Διαλέκτου.

Τόμος Πρώτος Α-Λ, Τόμος Δεύτερος Μ-Ω

 

 

Παράρτημα 4 (1960)

205 σελ.

 

Πάνου Λαμψίδη / Δημοτικά τραγούδια του Πόντου

 

 

Παράρτημα 5 (1962)

457 σελ.

 

Σίμου Λιανίδη / Τα Παραμύθια του Ποντιακού Λαού