Παραρτήματα

Παράρτημα 11 (1979)

622 σελ.

 

Σίμου Λιανίδη / Τρία ποντιακά θεατρικά έργα

 

 

Παράρτημα 12 (1980)

329 σελ.

 

D. B. Kilpatrick / Funcion and style in pontic dance music

 

 

Παράρτημα 13 (1982)

495 σελ.

 

Οδυσσέα Λαμψίδη / Ο εκ Πόντου όσιος Νίκων ο Μετανοείτε

 

 

Παράρτημα 14 (1982)

555 σελ.

 

Οδυσσέα Λαμψίδη / Δημοσιεύματα περί τον Ελληνικόν Πόντον και τους ΄Ελληνας Ποντίους, τόμος Α΄

 

 

Παράρτημα 15 (1986)

167 σελ.

 

Ισαάκ Νικ. Λαυρεντίδη / Οι εκ Σοβιετικής Ενώσεως Έλληνες ποντιακής καταγωγής και τα εκ της Συνθήκης της Λωζάνης δικαιώματά των