Παραρτήματα

Παράρτημα 16 (1988)

565 σελ.

 

Διαμαντή Θ. Λαζαρίδη / Στατιστικοί πίνακες της εκπαιδεύσεως των Ελλήνων στον Πόντο 1821-1922

 

 

Παράρτημα 17 (1988)

120 σελ.

 

Δημήτρη Ε. Τομπαϊδη / Η Ποντιακή Διάλεκτος

 

 

Παράρτημα 18 (1995)

496 σελ.

 

Άρτεμις Ξανθοπούλου–Κυριακού / Αλληλογραφία του Ελληνικού Υποπροξενείου της Τραπεζούντας Α΄ (1839-1858)

 

 

Παράρτημα 19 (1999)

432 σελ.

 

Έλσας Γαλανίδου–Μπαλφούσια / Ποντιακή Λαογραφία (Οι 4 εποχές και οι μήνες τους)

 

 

Παράρτημα 20 (1999)

157 σελ.

 

Χ. Συμεωνίδη – Δ. Τομπαΐδη / Η σημερινή ελληνική διάλεκτος της Ουκρανίας (περιοχής Μαριούπολης)