Παραρτήματα

Παράρτημα 21 (2001)

2 τ.

τ.1: 376 σελ.

τ.2: 641 σελ.

 

Σάββα Πορφ. Παπαδόπουλου / Μνημεία λόγου στην ποντιακή διάλεκτο.

Τόμος πρώτος: Παροιμιόμυθοι. Τόμος δεύτερος: Λόγοι και αντίλογοι

 

 

Παράρτημα 22 (2002)

243 σελ.

 

Patricia Fann Bouteneff / Exiles on Stage : The Modern Pontic Theater in Greece

 

 

Παράρτημα 23 (2002)

257 σελ.

 

Δ. Ε. Τομπαΐδη – Χ. Π. Συμεωνίδη / Συμπλήρωμα στο «Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής Διαλέκτου του Α. Α. Παπαδοπούλου»

 

 

Παράρτημα 24 (2004)

379 σελ.

 

Αντώνη Υ. Παυλίδη / Το Φροντιστήριο Τραπεζούντας (1900-1914) και η ιδεολογική κυριαρχία των Ελλήνων στον Πόντο

 

 

Παράρτημα 25 (2005)

282 σελ.

 

Αλεξίου Γ. Κ. Σαββίδη / Οι Μεγάλοι Κομνηνοί της Τραπεζούντας και του Πόντου, Ιστορική επισκόπηση της βυζαντινής αυτοκρατορίας του μικρασιατικού ελληνισμού (1204-1461)