Άλλες Πληροφορίες


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  «ΑΡΧΕΙΟΝ  ΠΟΝΤΟΥ»

 

 

1. Οι δημοσιευμένες στο περιοδικό εργασίες είναι πρωτότυπες πραγματείες ιστορικού, λαογραφικού, γλωσσικού και αρχαιολογικού περιεχομένου, καθώς και συλλογές γλωσσικού ή λαογραφικού υλικού.

 

2. Το περιεχόμενο των δημοσιευόμενων εργασιών αναφέρεται άμεσα ή έμμεσα στον Πόντο και τους Πόντιους.

 

3. Στο περιοδικό δημοσιεύονται βιβλιοπαρουσιάσεις και βιβλιοκρισίες έργων σχετιζομένων με τον Πόντο.

 

4. Τα διαλεκτικά κείμενα καταγράφονται σύμφωνα με τους κανόνες που ακολουθεί το περιοδικό [Α.Π. 47 (1996-97) σ. 210-226].

 

5. Στους συνεργάτες του περιοδικού δεν παρέχεται χρηματική αποζημίωση.

α) Στους συγγραφείς των άρθρων του «Αρχείου Πόντου» χορηγούνται 10 ανάτυπα της εργασίας τους δωρεάν και 1 τόμο του «Αρχείου Πόντου», στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η συγκεκριμένη εργασία.

β) Στους συγγραφείς των Παραρτημάτων του «Αρχείου Πόντου» χορηγούνται 30 βιβλία δωρεάν.

 

6. Η γλώσσα των δημοσιευμάτων είναι ελληνική ή ξένη. Η ελληνική είναι δημοτική ή καθαρεύουσα, σε μονοτονικό σύστημα ή πολυτονικό, κατά την προτίμηση του συγγραφέα.

 

7. Το περιοδικό ανταλλάσσεται με κάθε όμοιο ελληνικό ή ξένο περιοδικό.

 

8. Τα μέλη της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών (τακτικά, αντεπιστέλλοντα, επίτιμα και αρωγά) που έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους παραλαμβάνουν δωρεάν τον εκδιδόμενο τόμο του «Αρχείου Πόντου».

 

9. Τη φροντίδα των εκδόσεων έχει 3μελής συντακτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από το Δ.Σ. Ένα από τα μέλη της συντακτικής επιτροπής ορίζεται διευθυντής του περιοδικού.

 

10. Ο διευθυντής του περιοδικού έχει την ευθύνη της εκτύπωσης, της επιλογής των προς δημοσίευση εργασιών, καθώς και της σειράς καταχώρισής τους σε κάθε τόμο.

 

11. Κάθε αίτηση που αφορά το περιοδικό ή άλλη έκδοση της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών απευθύνεται προς τον πρόεδρο, στα Γραφεία της Ε.Π.Μ., Στέγη Κειμηλίων του Πόντου, Αγνώστων Μαρτύρων 73, Τ.Κ. 17123, Νέα Σμύρνη.

 

12. Χειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται.

 

 

 


Το «Αρχείον Πόντου» ανταλλάσσεται με :

 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΟΜΟΣ, Αθήνα

BALKAN  STUDIES, Θεσσαλονίκη

ΔΕΛΤΙΟ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Κέρκυρα

ΔΕΛΤΙΟ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ, Αθήνα

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ, Ναύπλιο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, Hράκλειο Κρήτης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΕΡΕΥΝΩΝ, Αθήνα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ, Αθήνα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΣΚΟΥΦΑΣ», Άρτα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Θεσσαλονίκη

ΕΠΕΤΗΡΙΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ, Αθήνα

ΕΠΕΤΗΡΙΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΣΤΕΡΕΟΕΛΛΑΔΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ, Αθήνα

ΕΠΕΤΗΡΙΣ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ, Αθήνα

ΕΠΕΤΗΡΙΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ, Λευκωσία, Κύπρος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  Παν/μίου Αθηνών, Ζωγράφου

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑ  ΧΡΟΝΙΚΑ, Αργοστόλι

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Θεσσαλονίκη

ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ  ΣΠΟΥΔΑΙ, Αθήνα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, Αθήνα

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΝ  ΔΕΛΤΙΟΝ, Αθήνα

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ  ΧΡΟΝΙΚΑ, Αθήνα

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, Αθήνα

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ, Αθήνα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, Αθήνα

ΧΡΟΝΙΚΑ  ΤΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Θεσσαλονίκη

 

ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ, Venezia

ANALECTA  BOLLANDIANA, Bruxelles

BAZMAVEP, Venise

BYZANTINOSLAVICA, Praha

BYZANTION, Bruxelles

JAHRBUCH DER OSTERREICHISCHEN BYZANTINISTIK, Wien

REVUE  DES  ETUDES BYZANTINES, Paris

THE JOURNAL OF HELLENIC STUDIES, London

VIZANTIJSKIJ  VREMENNIK, Mockva

ZBORNIK RADOBA, Beograd